Introductie
Inschrijven
Programma

Introductie

Kom naar het eerste landelijke Congres voor Lokale Politieke Partijen

Zaterdag 13 februari, 11.00 - 14.00 uur, online

Pak je computer en schuif aan voor een middag vol goede gesprekken, leuke lessen en inspirerende verhalen. Voor iedereen die zich inzet voor onafhankelijke lokale politieke partijen. Ben jij erbij op zaterdag 13 februari?

Gezamenlijke stem

Als lid van een onafhankelijke lokale politieke partij geloof jij in de kracht van politiek die dicht bij mensen staat. Duizenden lokale politici delen die bevlogenheid met jou. Dat maakt dat lokale politieke partijen al decennia hun stempel drukken op de lokale democratie. Onafhankelijk en zonder steun van de Rijksoverheid. En hun aandeel in de lokale politiek groeit.

Die betrokkenheid verdient een gelijk speelveld en een gezamenlijke stem. Die laten we horen op zaterdag 13 februari tijdens het VNG Congres voor Lokale Politieke Partijen, een online dag voor en door lokale politieke partijen. Samen met jou maken we op die dag een vuist voor een gelijk speelveld voor lokale politieke partijen. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen onderschrijft dit met een manifest en een petitie die het Kennispunt op 13 februari zal aanbieden.

Vanuit thuis

Vanwege de corona-beperkingen kunnen we elkaar nog niet fysiek live ontmoeten. Dus kun je deze dag vanuit thuis beleven, tussen 11.00 en 14.00 uur. Met vanuit een centrale studio in de Haagse Fokker Terminal live talkshows, workshops, flitscolleges, ontmoetingen en een slotshow. In het CollegeLokaal, LesLokaal, LabLokaal en BarLokaal. Met mooie voorbeelden uit de praktijk van lokale politieke partijen. Hoe ze hun netwerk uitbreiden, kennis delen of campagne voeren, bijvoorbeeld via Facebook. Of je leert hoe je beter onderhandelt, debatteert of burgemeester wordt. Of je ontmoet vertrouwde en nieuwe gezichten in het BarLokaal.

Voor en door lokale politieke partijen

Alles draait om de verhalen, lessen en vragen van lokale politieke partijen tijdens de sessies, die grotendeels door de lokale partijen zelf worden verzorgd. We hopen in elk geval te verwelkomen Winnie Prins, voorzitter van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en wethouder van Leefbaar Zeewolde en Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Den Haag. De dag wordt gepresenteerd door presentatrice, interviewster en theatermaakster Nina de la Croix.

De organisatie van het congres voor Lokale Politieke Partijen is in handen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij werkt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.

Inschrijven

Inschrijving

Deelname aan het congres is gratis. Sommige deelsessies hebben een beperkte capaciteit.
Voor deze sessies kunnen alleen leden van onafhankelijke lokale partijen zich aanmelden.

Is de deelsessie van je keuze vol? Stuur dan een mail naar vngconnectcongressen@vng.nl om op de wachtlijst te komen. 


meld u direct aan

naar boven

Programma

11.00 - 12.00 Plenair deel

11.00 - 11.10 Plenaire opening
Presentatie: Nina de la Croix 
11.10 - 11.20       Aanbieden manifest van lokale politieke partijen door Winnie Prins, voorzitter
Kennispunt Lokale Politieke Partijen.
11.20 - 12.00      

Plenaire Talkshow
Over het belang van een stem voor lokale politieke partijen en succesfactoren van
deze partijen. Ervaringen van lokale politieke partijen die
bij lokale verkiezingen hebben gewonnen. Wat is het geheim van een goede campagne?
Met o.a. Jan van Zanen, Winnie Prins Carlo van Esch, lijsttrekker Partij Gemeente Belangen Oisterwijk,
Aimée van der Ham, Wakker Emmen en onderzoeker Julien van Ostaaijen van
Avans Hogeschool en Tilburg University.

12.00 - 12.10 Pauze of rondhangen in het BarLokaal

12.10 - 13.40 Parallelprogramma

Het programma kent verschillende 'lokalen': 

LobbyLobby: hier vinden de plenaire sessies plaats. Plenair zijn de opening en aanbieding
  van het manifest, de talkshow en afsluiting/slotshow.

BarLokaal: hier kun je elkaar ontmoeten. Met bekenden en onbekenden.
  Even bijpraten, uithuilen of elkaar aansteken met een goed idee. 
  Het BarLokaal is altijd toegankelijk, als je bijvoorbeeld geen deelsessie volgt.

CollegeLokaal: hier kun je kennis opdoen over recente publicaties, onderzoeken en ontwikkelingen. 

LesLokaal: hier kun je leren van de best cases:
  hoe organiseer je een effectieve lokale campagne, hoe vind je goede raadsleden,
  hoe kom je in de krant en op de lokale radio/tv?

LabLokaal: Hier kunnen deelnemers met elkaar ervaringen uitwisselen en oplossingen bedenken
  voor typische kwesties waar lokale politieke partijen tegenaan lopen.

Het parallelprogramma ziet er als volgt uit:

12.10 - 12.50   

Workshopronde 1
Kies een van de 8 deelsessies in het CollegeLokaal, LabLokaal of LesLokaal. 
De capaciteit bij sommige interactieve sessies is beperkt, schrijf je vooraf in. Of bezoek het BarLokaal. 

CollegeLokaal
- Hoe krijgen we meer burgemeesters van lokale politieke partijen?
  Nederlands Genootschap van Burgemeesters
  Joerie Minses en Hilde Westera
In deze sessie vertelt Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam en voorheen wethouder/raadslid
van een lokale partij over zijn route naar het burgemeesterschap. Wat waren zijn ervaringen en welke
tips heeft hij voor u? Aansluitend zal Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters, meer vertellen over het benoemingsproces van burgemeesters.

- Inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen
  Daan Jacobs, Necker van Naem, in opdracht van de Onafhankelijke SenaatsFractie
Ondanks groeiende verantwoordelijkheden, worden veel lokale politieke partijen minder goed ondersteund dan ze graag zouden willen. Waar lokale partijen precies behoefte aan hebben, blijft echter vaak onduidelijk. In deze sessie presenteert Necker van Naem de resultaten van een recent onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen. Door deze resultaten in context te plaatsen, geeft de sessie een antwoord op de belangrijkste vraag: hoe kunnen lokale partijen beter worden ondersteund?

LesLokaal
- Hoe kunnen lokale politieke partijen effectiever worden? 

  Onderzoek door de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen
  Gerrit Voerman, Rijksuniversiteit Groningen 
Recent is het onderzoek naar lokale partijorganisaties geactualiseerd door Gerrit Voerman en Marcel Boogers.
Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt uitgewerkt hoe de verschillende lokale politieke partijen
functioneren. Zijn de partijorganisaties net zo divers als het politieke partijen zelf en hoe zit het met de
achterban van de lokale partijen? Klopt het beeld dat lokale politieke partijen niet altijd stabiel zijn?
Met deze onderzoeksresultaten in de hand wordt gekeken naar de sterke punten van lokale politieke
partijen en naar mogelijke verbeterpunten.

- Hoe kom ik in de krant en op de lokale radio/tv? 
  Workshop gegeven door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Marijke Roskam
Hoe zorg je voor een onderscheidend verhaal in de media? Wat is het verschil tussen een suf persbericht en een relevant nieuwsitem? Hoe werken nieuwsredacties en op welke manier kun je lokale politiek tastbaar maken? Voormalig journalist en Statenlid Marijke Roskam deelt haar ervaringen en tips.

- Hoe kom ik tot een goed onderhandelingsresultaat?
  Menno Spaan, innovatiedeskundige
Hoe zorg je ervoor dat je bij de coalitiebesprekingen aan tafel komt? Hoe zorg je ervoor dat je je punten binnenhaalt? Hoe ziet een goed coalitieakkoord eruit? En welke principes van onderhandelen kun je hiervoor hanteren? De verkiezingen lijken ver weg, maar de voorbereiding begint nu. In deze workshop krijg je wat je nodig hebt om goed beslagen ten ijs te komen.  

LabLokaal
- En nu actie! Hoe gaan de lokale politieke partijen in Den Haag de lobby voeren?
  (deze sessie wordt in ronde 2 herhaald)
  VNG en Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Winnie Prins, Jan ten Kate. Sessie onder leiding van Anne Graumans

- Permanente campagne (2 aparte workshops)
  Workshop gegeven door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  (de sessie wordt in ronde 2 nog een keer herhaald)
  Workshop 1: Jacques Monasch
  Workshop 2: Renske Keur
'Er zijn zeker weer verkiezingen', het is een veel gehoorde verzuchting van burgers als ze eens in de vier jaar
overvallen worden door flyers, verkiezingsposters, campagne vrijwilligers en marktkramen van politieke
partijen. Over die campagne gaat deze training niet. De volgende campagne begint de dag na de laatste
verkiezing. Wat is dat, 'een permanente campagne'? Hoe geef je die vorm? Waar richt je die op? Hoe zet je
in op permanente communicatie met de inwoners van je gemeente? Geïnteresseerd? Doe mee en teken u
in om u blijvend te onderscheiden!

12.50 - 13.00 Pauze of rondhangen in het BarLokaal

13.00 - 13.40 Workshopronde 2
Kies een van de 9 deelsessies in het CollegeLokaal, LabLokaal of LesLokaal. 
De capaciteit bij sommige interactieve sessies is beperkt, schrijf je vooraf in. Of bezoek het BarLokaal.

CollegeLokaal
- Hoe netwerken wethouders van lokale partijen buiten hun eigen gemeente?

  Marcel Boogers, Universiteit Twente/Necker van Naem
  Bert Groot Wesseldijk, wethouder Lochem. Namens de Wethoudersvereniging. 
Omdat lokale politieke partijen per definitie alleen actief zijn in één gemeente, zouden zij ten opzichte
van landelijke partijen minder effectief kunnen zijn omdat zij geen vertegenwoordiging hebben op
andere bestuursniveaus en in andere gemeenten. De vraag is of dit klopt. Recent onderzoek naar hoe
wethouders van lokale politieke partijen netwerken buiten de gemeente wordt toegelicht, mede aan
de hand van praktische ervaringen.

- Opstand in de polder: hoe lokale partijen de democratie vernieuwen
  Bert Blase, burgemeester Heerhugowaard
Naar aanleiding van zijn nieuwe boek Opstand in de polder bespreekt Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, vernieuwingen in de traditionele politiek en de democratie. Hij gaat in op de voortrekkersrol die lokale politieke partijen spelen in de verandering op weg naar een nieuwe democratie. Hoe maken lokale politieke partijen het verschil?

LesLokaal
- Hoe regel je goede ondersteuning voor de raad? Wat wens je en heb je nodig voor jouw raadsleden?

  Gerhard Brunsveld, bureausecretaris Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  Erwin Rutten, raadslid in Waalre
  Piet Reitsma, raadslid in Tytsjerksteradiel

In deze sessie bespreken we met elkaar wat er aan ondersteuning beschikbaar is, wat de wensen
zijn en wat er nodig is om als raadslid sterk en krachtig te kunnen functioneren in en als
gemeenteraad. We hopen je hiermee een beter beeld te geven dat raadsleden niet alleen lid van een
fractie zijn en wat het betekent om lid van het hoogste bestuursorgaan te zijn.
Deze sessie wordt verzorgd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking
met raadsleden van lokale partijen.

- Debat-training: hoe win ik een debat? 
  Workshop gegeven door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Liesbeth Tettero 
In deze workshop leggen we de basis voor een succesvol debat. Je leert hoe je een overtuigende
argumentenboom maakt op basis van een heldere kernboodschap: wie wil je eigenlijk overtuigen
en welke boodschap past daarbij? Uiteraard gaan we daar meteen mee oefenen aan de hand van
een actuele stelling: wie wint dit debat?

- Hoe voer ik een effectieve campagne op Facebook?
  Workshop gegeven door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Lodewijk Bleijerveld
Op Facebook zitten ruim 12 miljoen Nederlanders, waarvan 7 miljoen dagelijks even hun timeline
bekijk. Iedereen kan dus Facebooken, maar hoe voer je een Facebookcampagne? In 40 minuten
geef ik je handige campagnetips om jouw kiezer op Facebook te bereiken.

LabLokaal
- En nu actie! Hoe gaan de lokale politieke partijen in Den Haag de lobby voeren?
 (dit is dezelfde sessie als in ronde 1)  
  VNG en Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Winnie Prins, Hendrie van Assem. Sessie onder leiding van Anne Graumans


- Hoe werf je kandidaat-raadsleden?
  Workshop gegeven door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Renske Keur
Gemiddeld vernieuwt een fractie zich voor de helft bij de verkiezingen. Hoe vind je de juiste mensen om jouw partij
te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Deze sessie bevat verschillende stappen die je daarvoor kunt doorlopen.
Daarnaast geven we praktische tips en voorbeelden van hoe lokale partijen dit aanpakken.

- Nieuwe kern of wijk aan je binden? Ervaringen uitwisselen aan de hand van een voorbeeld
  Workshop gegeven door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Rianneke Mees
Hoe zet je een campagne op zodat je een kern of wijk, waar je bij de vorige verkiezingen weinig stemmen haalde, voor je gaat winnen? Wissel kennis en ervaring uit met andere lokale partijen en maak de eerste plannen voor een campagne.

- Permanente campagne (dit is dezelfde sessie als in ronde 1)
  Workshop gegeven door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
  Jacques Monasch

13.40 - 13.45 Korte pauze

13.45 - 14.00 Plenaire slotshow

                        Een inhoudelijk en muzikaal slotakkoord van de dag.


naar boven